NEWTON MEDIA WSPIERA KAMPANIĘ KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE BUTY

NEWTON MEDIA WSPIERA KAMPANIĘ KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE BUTY
31. 7. 2015

30 lipca wystartowała międzynarodowa kampania „Kupuj Odpowiedzialnie Buty”, której inicjatorem jest  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie wraz z 17 innymi europejskimi organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i prawami pracowniczymi oraz organizacjami partnerskimi w Indiach, Indonezji i Chinach. NEWTON Media wspiera akcję i prowadzi bieżący monitoring na rzecz Fundacji.  
 
Kampania jest reakcją na systemowe łamanie praw człowieka przy produkcji obuwia, w tym głodowe pensje i warunki pracy niebezpieczne dla zdrowia osób zatrudnionych na różnych etapach produkcji butów. Kampania podnosi również potrzebę regulacji umożliwiających większą transparentność łańcuchów dostaw w globalnym przemyśle obuwniczym. 

Ostatnie katastrofy w fabrykach przemysłu odzieżowego, w szczególności tragedia Rana Plaza, uwidoczniły dramatyczne warunki pracy osób zatrudnianych przy produkcji odzieży. Wciąż niska jest jednak świadomość nt. sytuacji pracowników i pracownic wytwarzających obuwie. Tymczasem borykają się oni z podobnymi problemami, w szczególności płacami niewystarczającymi na podstawowe potrzeby życiowe. Szacuje się, że tylko ok. 2% ceny pary butów przeznaczane jest na pensje osób, które je zrobiły. 

kupuj kampania 1.png

Problemem specyficznym dla produkcji butów i dodatków skórzanych są niebezpieczne warunki pracy w garbarniach oraz ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wielu zakładach do garbowania używa się tlenku chromu III, który w przypadku niezachowania odpowiednich warunków utlenia się do postaci sześciowartościowego tlenku chromu, będącego substancją toksyczną, szkodzącą poważnie ludziom i środowisku. Taka sytuacja ma miejsce w znaczącej liczbie garbarni w Azji. 

Na zlecenie kampanii „Kupuj Odpowiedzialnie Buty” firma Nielsen przeprowadziła badania opinii publicznej w 20 krajach Unii Europejskiej.  Wynika z nich, że 50% Europejczyków (58% Polaków) wie mało lub nic o produkcji butów pomimo, że przemysł obuwniczy działa na wielką skalę, wytwarzając ok. 22 miliardy par butów rocznie, z czego 87% w Azji. 85% respondentów/ek (63% w przypadku Polski) jest gotowa zapłacić więcej za buty wyprodukowane zgodnie ze standardami ochrony środowiska i z poszanowaniem praw człowieka. Jedna czwarta pytanych w 20 krajach (19% w Polsce) deklaruje, że zapłaciłaby co najmniej 25% więcej. Badanie pokazało również, że 63% Europejczyków (66% Polaków) uważa, że Unia Europejska powinna wprowadzić regulacje zapewniające, że produkty wchodzące na unijny rynek zostały wytworzone z poszanowaniem praw człowieka. 

-  Poprzez kampanię „Kupuj Odpowiedzialnie Buty” chcemy zwiększać świadomość konsumencką nt. produkcji obuwia oraz prowadzić dialog z firmami obuwniczymi nt. monitorowania i poprawy warunków pracy i przestrzegania standardów ochrony środowiska w ich łańcuchach dostaw. Będziemy również postulować ustanowienie przez Unię Europejską regulacji zapewniających przestrzeganie praw pracowniczych przy produkcji trafiających do nas towarów – mówi Joanna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. 

Konsumenci i konsumentki mogą wesprzeć kampanię na rzecz odpowiedzialnej produkcji obuwia poprzez używanie aplikacji mobilnej. Dzięki niej wezmą udział w Wirtualnym Marszu do Brukseli. W ten sposób poprą postulaty wprowadzenia przez Unię Europejską regulacji zapewniających transparentność łańcuchów dostaw przemysłu obuwniczego. Aplikacja jest dostępna na stronie: http://changeyourshoes.cantat.com

Więcej na temat Fundacji i jej działań na stronie www.ekonsument.pl
Oficjalny spot kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=zX8gn-WEOTA

kupuj kampania 2.png

Więcej wiadomości

NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

  • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

    27. 5. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.