NEWTON Media podczas AMEC International Summit

NEWTON Media podczas AMEC International Summit
3. 6. 2015


Dziś, 3 czerwca, w Sztokholmie rozpoczął się kongres AMEC International Summit on Measurement, jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z rynkiem pomiaru komunikacji, monitoringu mediów i analiz medialnych. Prelegentem drugiego dnia wydarzenia będzie PetraMašínová, Dyrektor Generalna Grupy NEWTON Media oraz współprzewodnicząca Europejskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomiaru i Oceny Komunikacji (AMEC). Konferencja potrwa do 4 czerwca.

Petra Mašínová będzie jednym z prelegentów jutrzejszego warsztatu „Winning The Game – how to work internationally”, w którym wezmą udział także  Eileen Sheil, Executive Director, Corporate Communications, Cleveland Clinic (US/Middle East), oraz Alan Malligsen, CEO, Retriever Denmark (Nordics). Moderatorem panelu będzie Ben Levince, wiceprezes Ketchum Global Research and Analytics (KGRA) (Europe/international). Spotkanie skoncentruje się na odpowiedzi na pytanie w jaki sposób poprawić swoją aktywność biznesową w różnych krajach, przy różnym podejściu do biznesu, kultury, stylu pracy ich mieszkańców i funkcjonujących tam firm. 

Ważnym elementem 7. AMEC International Summit jest badanie „World Media Intelligence & Insights“, będące najbardziej kompleksowym przeglądem firm zaangażowanych w sektorze media intelligence na całym świecie. W tegorocznym zestawieniu wzięło udział blisko 80% członków AMEC.

Raport opracowany przez AMEC potwierdza tendencję wzrostu przychodów firm członkowskich AMEC o 74% w porównaniu z wynikiem sprzed 12 miesięcy. Dodatkowo firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu są pewne co do kontynuacji tej tendencji w kolejnym kwartale i kolejnego wzrostu powyżej 10%.

Badanie pokazuje również, że ostatnia konsolidacja branży w sektorze media intelligence mediów na całym świecie daje więcej szans rozwoju, niż potencjalnych zagrożeń. Dla większości członków AMEC (48%) skutkiem ostatniej fali konsolidacji w branży pomiarowej będzie uzyskanie nowych możliwości biznesowych, dla 29% firm zjednoczenie nie będzie miało żadnego wpływu na biznes. Większość członków uważa, że ich firma jest dobrze przygotowana do radzenia sobie z konsekwencjami konsolidacji (70%), a jedynie 12% z nich uważa, że konsolidacja przemysłu stwarza jakiekolwiek poziom zagrożenia dla ich działalności. Ponad 64% jest zdania, że obecny poziom konsolidacji będzie kontynuowany w kolejnym roku.

- Kluczowe informacje stały się niezbędnym elementem kapitału zarówno w funkcjonowaniu biznesu o zasięgu globalnym, jak i lokalnym. Firmy doceniają znaczenie tego faktu i szukają godnego zaufania narzędzia do pozyskiwania i wykorzystywania go w zakresie komunikacji, jak i działań biznesowych - powiedziała Petra Mašínová. - To wspaniałe odkrycie, że – na podstawie wzajemnego porozumienia większości – branża pomiarowa jest w stanie nie tylko utrzymać się z tego trendu, ale także szukać sposobów, aby zmaksymalizować efektywność naszych usług w zakresie globalnej współpracy - dodała Petra Mašínová.  

Z badania wynika, że obecnie mierzalność komunikacji jest traktowana dużo poważniej przez firmy PR, niż to miało miejsce wcześniej. Raport wskazuje, że blisko 86% firm PR dostrzega istotną rolę pomiaru komunikacji oraz analiz, co stanowi wzrost z 72% z roku ubiegłego. Dodatkowo czterech na pięciu członków AMEC przyznaje, że konsultanci PR coraz częściej uwzględniają pomiar działań komunikacyjnych w ich ofercie dla klientów. Zdecydowana większość członków agencji PR (89%) działających w ramach AMEC zgadza się również, że pomiar został zidentyfikowany jako priorytet strategii biznesowych w ich firmach w nadchodzącym roku.   

- Miło mi przekonać się o prawdziwym wzroście zaufania ze strony liderów firm popartym wiedzą, że pomiar mediów jest obecnie postrzegany przez liderów biznesu jako warunek konieczny w walce o kreowanie i ochronę reputacji danej firmy i marki – powiedział Jeremy Thompson, prezes AMEC i CEO Gorkana Group.

Inne kluczowe wnioski z badania:
• Dwóch na trzech członków AMEC zgadza się, że klienci i interesariusze kładą coraz większy naciska na dane gromadzone w zakresie monitoringu mediów (65%).
• Kontynuacja szybkiego wzrostu pomiaru aktywności mediów społecznościowych, 73% firm członkowskich AMEC zgłasza takie dane.
• Spotkano się z mocnym wsparciem dla działań edukacyjnych AMEC – ponad 95% poparcia w zakresie kluczowej roli AMEC w edukowaniu rynku na temat pomiaru za pośrednictwem Global Education Programme; a 77% wyraża zgodę na to, aby AMEC odgrywał aktywną rolę w edukowaniu rynku w tematyce pomiaru komunikacji.
• Połowa wszystkich członków (50%) zgadza się, że dostęp do treści jest obecnie poważnym problemem w krajach, w których pracują – podobny odsetek wykazano w badaniu z 2014 (52%).
• Więcej niż jeden na czterech członków ze strony klienta AMEC przyznał, że wszystkie/większość (27%) swoich klientów nadal nalega na wynik AVE. Badanie pokazuje, że popyt na AVE jest szczególnie silny w niektórych regionach, w szczególności Centralnej i Wschodniej Europie, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru i Oceny Komunikacji z siedzibą w Londynie zajmuje się badaniami nad ewaluacją mediów i pomiarem działań komunikacyjnych. Obecnie w skład organizacji wchodzi ponad 140 członków z 40 krajów, w tym m.in. czołowe sieci agencji PR, departamenty instytucji rządowych i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji i program AMEC International Summit: www.amecinternationalsummit.org
#amecsummit #AMEC

Więcej wiadomości

NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

  • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

    27. 5. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.