Istotne zmiany w prawie autorskim

Istotne zmiany w prawie autorskim
7. 10. 2015

W poniedziałek, 5 października została podpisana przez Prezydenta RP znowelizowana ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, której głównym celem jest całkowite wdrożenie do polskiego porządku prawnego określonych regulacji prawa europejskiego z zakresu prawa autorskiego. W praktyce oznacza to, że po wejściu ustawy w życie m.in. na rynku monitorowania mediów nastąpią zmiany.

W nowej ustawie znalazły się zapisy dotyczące m.in. zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego, możliwości korzystania z utworów osieroconych oraz niedostępnych w handlu, wprowadzenia wynagrodzenia dla twórców za tzw. wypożyczenia biblioteczne (public lending right), zniesienia opłat związanych z korzystaniem z utworów znajdujących się w domenie publicznej. 

Podpisanie nowej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzedziła dyskusja dotycząca usunięcia art. 30 z prawa autorskiego, na co w swojej działalności, w sposób nieuprawniony,  powoływały się niektóre firmy świadczące usługi monitoringu mediów. W ramach art. 30 prawa autorskiego możliwe było dotychczas korzystanie przez ośrodki informacji lub dokumentacji z utworów w zakresie tzw. dozwolonego użytku, bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego do wykorzystanego utworu wyłącznie w sposób analogowy i w celach niekomercyjnych. Ostatecznie w ramach nowej ustawy usunięcie art. 30 wzmacnia potrzebę uzyskiwania zgody podmiotów uprawnionych do wykorzystywanych utworów (w tym także artykułów, czy publikacji prasowych).  

- Wydawcy czekali na te zmiany, bowiem na co dzień ponoszą znaczne koszty związane z powstaniem artykułów i sformatowaniem dziennika lub czasopisma, a niektóre podmioty funkcjonujące na rynku monitoringu mediów traktują je jako swoją własność, skanują i sprzedają dalej – powiedział Maciej Hoffman, dyrektor Izby Wydawców Prasy. – To są nieuczciwe praktyki nie tylko wobec prasy, ale przede wszystkim wobec tych firm monitorujących, które uczciwie wykupują licencje i ponoszą związane z tym koszty – dodał Maciej Hoffman. 

Monitoring mediów (press-clipping), który korzysta z materiałów prasowych będących utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, wymaga zgody twórcy lub organizacji zbiorowego zarządzania (tzw. OZZ), które go reprezentują. Twórca utworu lub reprezentująca go organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo zwrócenia się z odpowiednimi roszczeniami do podmiotu, który w sposób nieuprawniony korzysta z cudzego utworu. 

- Niniejsze zmiany w prawie autorskim są ważnym krokiem w uporządkowaniu rynku usług monitoringu mediów. Naszym zdaniem profesjonalna firma świadcząca usługi press-clippingu musi respektować prawa wydawców i autorów do publikacji, które monitoruje, bez konsekwencji dla swoich klientów – powiedział Tomasz Machałowski, specjalista do spraw kontaktów z wydawcami NEWTON Media.

Więcej informacji pod linkiem

Więcej wiadomości

NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

  • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

    27. 5. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.